Theo đó  UBND tỉnh Đồng Nai xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Mùi. Với vai trò là Giám đốc Khu Bảo tồn Đồng Nau, ông Mùi chỉ đạo cho cán bộ thuộc cấp đốn hạ cây rừng làm đề tài Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam bộ.

Ông Trần Văn Mùi.

Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đồng Nai xác định không có hồ sơ tài liệu nào thể hiện có sự bàn bạc, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu Bảo tồn Đồng Nai để tác động vào thửa 151a, khu đồi 90, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Do đó, xảy ra việc đốn hạ cây rừng liên quan đến trách nhiệm chính của ông Mùi, thời điểm này là Giám đốc Khu Bảo tồn (ông Mùi nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/3/2020). 

Qua xác minh của các cơ quan liên quan vào cuộc, có 91 cây rừng bị đốn hạ, trong đó có 90 cấy có gốc đường kính từ 10 - 40cm, với tổng khối lượng gỗ phát hiện tại hiện trường hơn 12 m3. Diện tích rừng bị phá là hơn 4.200 m2 nhưng loại cây bị đốn hạ không thuộc loài nguy cấp, quý hiếm mà hiện trạng là rừng tự nhiên nghèo thuộc loại rừng sản xuất.

Ông Võ Văn Chánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra hiện trường khu rừng bị chặt phá.

Cũng theo thanh tra, khu bảo tồn giải thích việc phát dọn cây để kịp tiến độ thực hiện đề tài khoa hoạc đã được phê duyệt, nhưng đây không phải là cơ sở để chặt cây rừng trên thửa đất 151a, khu đồi 90 khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cùng với xử lý kỷ luật, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt ông Mùi số tiền 150 triệu đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả gây ra thiệt hại rừng bằng việc bỏ tiền trồng lại khu rừng bị đốn hạ trên diện tích hơn 4.200 m2.

Ngài ra Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cũng đa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Thái Ngô Đức, Phó Hạt trưởng Kiểm lâm Khu Bảo tồn Đồng Nai và kỷ luật hình thức khiển trách đối với ông Hồ Thái Nguyên, nguyên Trưởng trạm Kiểm lâm cơ động Khu Bảo tồn Đồng Nai. Hiện, cả hai trường hợp này cũng đã bị thi hành kỷ luật về Đảng với hình thức tương tự.

Ngọc Sơn