Dự buổi làm việc có Đại tá Nguyễn Phúc Thọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Từ tháng 1-2016 đến nay, công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến tích cực. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp dân của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về việc tiếp nhận, thẩm định, trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức đến giải quyết liên quan đến thủ tục hành chính, không có hiện tượng hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, doanh nghiệp. Mọi người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính đều được biết quy trình, thủ tục, trình tự, thời gian và người có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, mức thu lệ phí (nếu có) được niêm yết công khai tại nơi tiếp dân.

Gắn trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là cơ sở để bình xét thi đua của tập thể, cá nhân. Hằng năm, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tiến hành rà soát, kiến nghị, đề xuất các phương án đánh giá nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định hành chính. Qua đó, công tác cải cách thủ tục hành chính của Công an tỉnh được nâng cao chất lượng rõ rệt…

Cũng tại buổi làm việc, Công an tỉnh đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính như: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT, cấp quản lý căn cước công dân...

Đồng thời có những kiến nghị, đề xuất với Đoàn kiểm tra về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Sau buổi làm việc, Đoàn đã đi kiểm thực tế việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp dân của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và bộ phận tra cứu lý lịch tư pháp của Phòng Hồ sơ Công an tỉnh. Ngày 21-11, Đoàn tiếp tục kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị thuộc Công an tỉnh.

Lan Hương