Theo đó, thực hiện Công văn số 1578-CV/VPTW ngày 18-7-2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh; trong đó, yêu cầu BTV Tỉnh ủy Hậu Giang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm trong quá trình tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh.

Trong 2 ngày, 1 và 2-8-2016, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang tiến hành họp để kiểm điểm trách nhiệm của tập thể BTV Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan và đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Kết quả như sau:

- Đối với tập thể BTV Tỉnh ủy, trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và gợi ý của Đoàn kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, BTV Tỉnh ủy tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm về quá trình tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện các bước trong quy trình tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang được tập thể Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy trình xin ý kiến các cơ quan Trung ương. Quá trình thực hiện có làm việc, trao đổi cụ thể với Ban Tổ chức Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Công thương. Tuy nhiên, việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang, Thường trực, BTV Tỉnh ủy có khuyết điểm trong công tác thẩm định hồ sơ cán bộ; không chỉ đạo các cơ quan tham mưu rà soát quá trình và năng lực công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh.

Khi thực hiện chủ trương xin tăng cường cán bộ về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy chưa bàn bạc, thảo luận kỹ với tập thể BTV Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm, Thường trực, BTV Tỉnh ủy nghiêm khắc nhận trách nhiệm về các hạn chế, khuyết điểm vừa nêu, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tập thể BCH Đảng bộ tỉnh.

- Đối với cá nhân có liên quan, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hậu Giang. Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng chí đã trực tiếp tham khảo một số đồng chí ở Trung ương và bạn bè quen biết, đề xuất với Thường trực, BTV Tỉnh ủy về việc tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang. Đồng chí có khuyết điểm chủ quan, không chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thẩm định kỹ hồ sơ, quá trình công tác của đồng chí Trịnh Xuân Thanh trước khi tiếp nhận. Đồng thời chưa bàn bạc kỹ trong tập thể BTV Tỉnh ủy trước khi có văn bản xin đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang (vì Hậu Giang có nhu cầu một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực công nghiệp). Bản thân đồng chí nhận sai sót về cách làm, dẫn đến dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến cá nhân đồng chí và tập thể Đảng bộ tỉnh. Đồng chí đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trước BTV Tỉnh ủy.

- Đối với đồng chí Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2010 - 2015, bản thân đồng chí tự thấy thiếu trách nhiệm trong tham gia góp ý kiến trong việc thẩm định hồ sơ cán bộ và quá trình công tác trước khi tiếp nhận đồng chí Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.

Vấn đề liên quan đến biển số xe 95A-0699 (xe tư nhân do đồng chí Trịnh Xuân Thanh tự mượn sử dụng khi về Hậu Giang), để tạo điều kiện cho đồng chí đi lại công tác (chứ không có mục đích nào khác), việc chỉ đạo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cấp biển số xanh là không đúng với quy định. Bản thân đồng chí nghiêm túc tự kiểm điểm với vai trò là Phó Bí thư Tỉnh ủy nhưng chưa đề xuất, bàn bạc trong Thường trực Tỉnh ủy để thẩm tra hồ sơ và nhân thân đồng chí Trịnh Xuân Thanh trước khi tiếp nhận về công tác tại Hậu Giang. Bản thân đồng chí xem đây là bài học kinh nghiệm trong phương pháp lãnh đạo, điều hành công việc chung của địa phương.

- Đối với đồng chí Trịnh Xuân Thanh, trên cơ sở tờ trình của BTV Tỉnh ủy, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trịnh Xuân Thanh của Đoàn Kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bản kiểm điểm cá nhân của đồng chí Trịnh Xuân Thanh, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, tiến hành thảo luận về trách nhiệm của đồng chí Trịnh Xuân Thanh trong việc quản lý, điều hành để xảy ra thua lỗ tại Tổng Công ty xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức năng; việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện chế độ và sử dụng xe tư nhân gắn biển số xanh từ khi đồng chí về công tác tại tỉnh Hậu Giang.

Qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh nhận thấy, việc thua lỗ tại PVC từ những năm 2011-2013, do nhiều nguyên nhân, BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang chưa có đầy đủ thông tin, không nắm rõ vụ việc này, do vậy không có cơ sở để phản biện trong quá trình kiểm điểm đồng chí Trịnh Xuân Thanh. Đề nghị Đoàn kiểm tra nên làm việc cụ thể với PVN - PVC.

BCH Đảng bộ tỉnh Hậu Giang sẽ báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, các cá nhân liên quan và đồng chí Trịnh Xuân Thanh về Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo quy định.

Văn Đức