Tham dự có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Bắc miền Trung gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và đại diện tổ chức Friedrich Naumann tại Việt Nam (Cộng hòa Liên bang Đức) cùng các chuyên gia kinh tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, năm 2019 đánh dấu giai đoạn mới của hội nhập quốc tế của Việt Nam, đó là hội nhập và liên kết quốc tế toàn diện, sâu rộng. Hiện nước ta là tâm điểm của mạng lưới kết nối Hiệp định thương mại tự do (FTA) với 59 đối tác, mở ra cơ hội mở rộng, đa dạng hóa thị trường, thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, công tác đối ngoại, hội nhập của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển chung của cả nước và từng địa phương. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, các địa phương và doanh nghiệp trong khu vực đã tích cực và chủ động trong đàm phán, tham gia và tranh thủ cơ hội từ các cam kết kinh tế quốc tế của Việt Nam để phát triển và thúc đẩy thương mại, du lịch, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường... góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. 

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, việc tham gia các Hiệp định quốc tế là những đột phá quan trọng của hội nhập quốc tế nước ta, tạo ra cơ hội thúc đẩy kinh tế đối ngoại và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo đường lối phát triển của Đảng. Vì vậy, Hội nghị lần này được tổ chức không chỉ cập nhật tình hình thế giới và những vấn đề mới đặt ra cho hội nhập quốc tế nước ta trong thời đại số mà còn trong thực thi các FTA thế hệ mới để giúp cho các địa phương nắm bắt và vận dụng trong đề xuất, xây dựng chính sách và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, hội nghị là cơ sở để các tỉnh trong khu vực thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo thông tin về tình hình thế giới, khu vực và tác động đối với quá trình triển khai hội nhập quốc tế của Việt Nam; xu thế kinh tế thế giới và giai đoạn mới của hội nhập kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số - Những vấn đề đặt ra với địa phương, doanh nghiệp; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra với các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển nhanh và bền vững…

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ Ngoại giao cũng tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi giữa các chuyên gia và các địa phương, doanh nghiệp những vấn đề quan tâm trong hội nhập quốc tế hiện nay như vấn đề đặt ra đối với địa phương, doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng và kỷ nguyên số; thực thi các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế - khó khăn, vướng mắc với địa phương, doanh nghiệp; những kiến nghị, đối với địa phương và doanh nghiệp... 

Hội nghị khu vực Bắc Trung Bộ: Hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số được tổ chức tại TP Huế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, kết quả của hội nghị hôm nay là cơ sở để Thừa Thiên Huế và các tỉnh trong khu vực tập trung chỉ đạo, điều hành nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Đồng thời đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế vì phát triển bền vững của địa phương, doanh nghiệp trong thời đại công nghệ số. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 06-NQ/TW khóa XII của Đảng về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.


Anh Khoa