Chiều 22-8, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ủy ban Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đã tổ chức hội nghị cấp cao Ủy ban Đánh giá và sáng kiến chung giữa 2 nước. 

Toàn cảnh hội nghị

 Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã được khởi xướng từ tháng 4-2003, là kết quả hợp tác đặc biệt giữa hai Chính phủ. Thông qua việc thiết lập một diễn đàn đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam, sáng kiến chung giữa hai quốc gia nhằm thiết lập và tạo dựng một môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.


Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 6

Đến nay, sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản đã thực hiện được 5 giai đoạn với tổng số 441 tiểu hạng mục trong kế hoạch hành động, trong đó có 367 tiểu hạng mục đã được triển khai đúng tiến độ, chiếm 83% tổng số tiểu hạng mục cam kết. Trên cơ sở đó, Việt Nam – Nhật Bản đã tiếp tục thống nhất nội dung sáng kiến chung giai đoạn 6 gồm 7 nhóm vấn đề chính với 7 hạng mục và 27 tiểu hạng mục, tập trung các vấn đề liên quan đến: lao động, tiền lượng, dịch vụ logistic – vận tải, dịch vụ, hỗ trợ DN nhỏ và vừa, phân phối dược phẩm, luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp. 

Hai bên trao đổi biên bản ghi nhớ.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản là kết quả hợp tác đặc biệt giữa hai Chính phủ. Thông qua việc thiết lập một diễn đàn đối thoại chính sách giữa các nhà đầu tư Nhật Bản với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam, sáng kiến chung giữa hai quốc gia nhằm thiết lập và tạo dựng một môi trường kinh doanh và đầu tư thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam, đồng thời, đưa ra những khuyến nghị chính sách mang tính xây dựng, làm thông tin tham khảo trong quá trình hoàn thiện luật pháp, chính sách cho các cơ quan chức năng của Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản giai đoạn 6 và thống nhất thời gian triển khai giai đoạn 6 trong thời gian là 17 tháng, bắt đầu từ tháng 8-2016 đến giữa năm 2017. 
Lưu Hiệp