Dự Lễ khai trương có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên ban Tổ chức Đại hội…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cùng các đại biểu cắt bang khanh thành Trung tâm báo chí.

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên Ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai trương Trung tâm báo chí, khẳng định Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. 

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ viên Ban Tổ chức Đại hội phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm báo chí. 

“Đây là dịp rất tốt để chúng ta khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn. Từ đó, khẳng định những thành tựu của gần 30 năm đổi mới toàn diện đất nước, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai trương. Ảnh Anh Hiếu.

Đồng chí Thứ trưởng cũng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phóng viên đưa tin về Đại hội và chủ động, tích cực cung cấp thông tin của Ban Tổ chức về Đại hội, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội theo đúng mục tiêu ta đã đề ra; đồng thời đề nghị các phóng viên, biên tập viên đưa tin một cách nhanh chóng, chính xác và tuân thủ các quy định về an ninh, thời gian, địa điểm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại Đại hội…

A. Hiếu- Q. Vinh