Dự và chủ trì buổi họp báo có đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban tổ chức, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đồng chí Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban tổ chức, Phó trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Đại hội…

Theo Ban Tổ chức Đại hội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 6-12 và 7-12 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ban tổ chức Đại hội cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã được triển khai thực hiện bảo đảm đúng kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt công tác chuẩn bị về nội dung, công tác tuyên truyền và công tác hậu cần, an ninh phục vụ Đại hội.

Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban tổ chức, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao việc tích cực tham gia của các cơ quan thông tin, tuyền thông trong thời gian qua tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để nhân dân hiểu sâu sắc  về phong trào thi đua yêu nước cũng như những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến...

Theo Ban tổ chức, đến nay có 108 cơ quan báo chí với gần 300 phóng viên, biên tập viên đăng ký tuyên truyền trong những ngày diễn ra Đại hội…

Anh Hiếu