Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương cùng dự.

Tại cuộc họp, các tiểu ban phục vụ Đại hội đã báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Theo đó, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội thi đua và hội nghị điển hình tiên tiến các cấp. Đến nay, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện nhiều tháng nay bằng nhiều hình thức. Các phương án bảo đảm an ninh, y tế, lễ tân… đều thực hiện theo đúng phân công của Ban Tổ chức Đại hội…

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 6 - 7-12-2015. Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Tổ chức sẽ họp báo về Đại hội vào ngày 30-11-2015. Ban Tổ chức Đại hội đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan chủ động, tăng cường phối hợp bảo đảm đúng tiến độ tham gia tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về Đại hội. Trong đó, Thông tấn xã Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thông tin trong nước, đối ngoại tuyên truyền về Đại hội ở trong và ngoài nước…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hoan nghênh các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đã tích cực thực hiện nhiệm vụ, đến nay đã cơ bản hoàn thành các công việc được phân công với tinh thần nỗ lực cao độ để chuẩn bị Đại hội. Phó Chủ tịch nước đề nghị cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, gắn với các thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm qua; bảo đảm các phương án an ninh trật tự, an toàn của Đại hội.

* Trước đó, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã dự khai mạc triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội Thi đua yêu nước”.

PV (TTXVN)