Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đại hội đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự đại hội.

Đại hội vinh dự đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu lực lượng CAND tham dự đại hội.

Tham dự đại hội còn có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Trung ương.

Dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước;  đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Bí thư, nguyên Bí thư các tỉnh, thành ủy; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sỹ thi đua toàn quốc... Đặc biệt là sự hiện diện của 2.020 đại biểu điển hình tiên tiến, tiêu biểu nhất từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng về đây chung vui trong ngày hội lớn.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cách đây 72 năm, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc. Người viết: "Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sỹ tranh đấu trên mặt trận: Quân sự, Kinh tế, Chính trị, Văn hóa." Người kêu gọi: "Làm cho mau, Làm cho tốt, Làm cho nhiều".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc đại hội. 

Thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng đó của Người, trải qua 26.480 ngày kể từ ngày 11/6 năm đó, không ngày nào nhân dân ta không thi đua yêu nước. Từ những ngày đầu với phong trào thi đua diệt giặc dốt, diệt giặc đói, cho đến giặc ngoại xâm; từ thi đua khôi phục kinh tế-xã hội ở miền Bắc cho đến thi đua chi viện cho chiến trường miền Nam; từ thi đua đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước đến thi đua kiến thiết lại nước nhà, thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế và đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng nhận định, ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hy sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội. "Cái lạnh của mùa đông Hà Nội dường như đã bị xóa tan bởi hơi ấm của hơn 2.000 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X hôm nay, bởi sự ấm áp tình đồng chí, nghĩa đồng bào" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, năm 2020 đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử 100 năm gần đây của nhân loại khi đại dịch COVID-19 gây ra những tác hại vô cùng lớn đến kinh tế và sự xáo trộn trong đời sống xã hội của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của sự hòa quyện giữa "ý Đảng và lòng dân", chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Đến thời điểm hiện nay, khi nhiều nước trong khu vực và trên thế giới bị rơi vào suy thoái sâu, Việt Nam là nền kinh tế vẫn duy trì được tăng trưởng dương. Dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, giảm thiểu số người chết và những thiệt hại về kinh tế, an sinh xã hội được bảo đảm, văn hoá, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả ấn tượng. “Từ đây chúng ta hiểu thêm rằng, mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi cả những trở ngại chúng ta đã vượt qua”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối và phát huy những truyền thống tốt đẹp và những thành quả quý báu trong suốt 72 năm qua. Đồng thời, đại hội còn có ý nghĩa quan trọng động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo khí thế và động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, góp phần xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng, dân chủ, công bằng và văn minh.

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2016 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết: Thấm nhuần tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội đồng TĐ-KT Trung ương, các phong trào thi đua trên cả nước đã phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…; nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân cả nước hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Phó Chủ tịch nước, trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” được duy trì và thực hiện có hiệu quả, trở thành động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua trong lực lượng CAND đã tập trung hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm, làm nòng cốt cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, tạo nên thế trận an ninh vững chắc bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều mô hình tổ bảo vệ an ninh, trật tự hiệu quả như: “Xây dựng cụm liên kết bảo vệ an ninh, trật tự”, “Khu dân cư tự quản”, “Ngõ xóm bình yên”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Toàn dân tham gia quản lý giáo dục, cảm hoá những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”…

Trong năm 2020, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả nặng nề đối với các nước trên thế giới, trong đó có nước ta. Với quan điểm xuyên suốt là “Chống dịch như chống giặc”, huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; “lấy phòng dịch là ưu tiên”, “khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, kiên quyết cách ly tập trung, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả”, “chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”... các biện pháp ứng phó với dịch bệnh đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các lực lượng Y tế, Quân đội, Công an và các lực lượng khác khẩn trương vào cuộc, ngày đêm bám trụ ở tuyến đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh từ bên ngoài, nhất là các sân bay, cửa khẩu, đường mòn, lối mở... Thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” để huy động tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; hệ thống chính trị cơ sở và các lượng lương chức năng đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để xác định nguy cơ dịch bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống kịp thời. Các cơ quan thông tin đại chúng đã thực hiện tốt công tác truyền thông, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời tới mọi người dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức và chủ động của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh.


Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã thực hiện bình xét các danh hiệu thi đua, tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua, để kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Từ sau Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng 7 Huân chương Sao vàng, 30 Huân chương Hồ Chí Minh, 9.826 Huân chương Độc lập, 317 Huân chương Quân công, 13.912 Huân chương Lao động, 17.956 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 875 Huân, Huy chương hữu nghị, 55 Anh hùng Lao động, 28 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (thành tích trong thời kỳ đổi mới), 3.674 danh hiệu Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (nhân dân, ưu tú) cùng nhiều Huân, Huy chương tặng thưởng cho các cá nhân đạt được thành tích tiêu biểu, xuất sắc.

Khen thưởng thành tích kháng chiến, việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được tập trung chỉ đạo và cơ bản hoàn thành. Từ năm 2016 đến nay, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng kháng chiến cho 38.270 trường hợp, trong đó có 18.272 trường hợp được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, 275 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến. Các địa phương đã kịp thời tổ chức trao tặng, truy tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước đảm bảo trang trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về đại hội quan trọng này.

Quỳnh Vinh - Xuân Trường