Chương trình ARLEMP 40, được tổ chức ở Hà Nội từ ngày 31-5 đến 17-6, sẽ là chương trình đầu tiên ở Việt Nam tập trung vào tăng cường kỹ năng cho các nhà quản lý và lãnh đạo trong khối thực thi luật pháp về lĩnh vực cụ thể là lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng, buôn bán trẻ em vì mục đích lạm dụng tình dục, và lạm dụng tình dục trẻ em qua con đường du lịch. 

ARLEMP là một chương trình phối hợp dài hạn giữa Bộ Công an Việt Nam thông qua Tổng cục Cảnh sát, Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Trường Đại học Kỹ thuật Hoàng gia Melbourne (RMIT) tại Việt Nam. 

Được bắt đầu từ năm 2005, ARLEMP đã trở thành một chương trình lá cờ đầu dành cho các cán bộ quản lý và lãnh đạo Cảnh sát trong khu vực. 

Hơn 750 sỹ quan cảnh sát đã tốt nghiệp chương trình này kể từ khóa đầu tiên và họ đang tích cực làm việc với nhau trong công cuộc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.

H.Chi