Theo Đại tá Nguyễn Văn Lan, Phó Cục trưởng Cục tham mưu Cảnh sát phòng, chống tội phạm, mục đích của khóa học Arlemp 34 nhằm phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, cách làm hay, thực tiễn tốt trong lĩnh vực này cho các học viên đến từ cơ quan thực thi pháp luật của nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Khóa đào tạo cũng là dịp để các học viên có điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, qua đó tạo lập những mối quan hệ và tăng cường kết nối hợp tác vì mục tiêu chung là phòng ngừa, ngăn chặn, triệt phá các đường dây buôn bán người và đưa người di cư trái phép, góp phần xây dựng một xã hội hòa bình và lành mạnh. Tham dự khóa đào tạo có 20 học viên đến từ 18 quốc gia.

Đại diện Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cảnh sát liên bang Australia và các học viên của khóa học Arlemp 34.

Di cư trái phép và buôn bán người là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp không chỉ ở Việt Nam, các nước trong khu vực mà trên phạm vi toàn thế giới. Theo số liệu của Liên hiệp quốc, mỗi năm trên thế giới có khoảng 2,5 triệu người, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, là nạn nhân của các băng nhóm buôn bán người và hàng triệu người tham gia di cư trái phép. Các băng nhóm tội phạm có tổ chức đã bỏ túi hơn 30 tỷ đồng mỗi năm cho các hoạt động buôn bán người và tổ chức đưa người di cư trái phép, biến các hoạt động này thành một “nghề kinh doanh bất hợp pháp”, siêu lợi nhuận, chỉ đứng sau buôn bán ma túy và vũ khí.

Để phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các hành vi đưa người di cư trái phép và buôn bán người, đòi hỏi phải có sự hợp tác chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực phối hợp phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án từ tất cả các nước, đặc biệt là các nước nằm trong tuyến buôn bán người và di cư trái phép, bao gồm quốc gia nguồn, quốc gia trung gian và quốc gia đến

T. Hòa