Sau lời khai mạc của đồng chí Thuận Hữu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia, đồng chí Mai Đức Lộc, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo báo cáo kết quả chấm sơ khảo năm 2017. 

Báo cáo nêu rõ, năm 2017, Ban tổ chức Giải báo chí Quốc gia nhận được 1.846 tác phẩm báo chí, trong đó có 1.735 tác phẩm đủ điều kiện theo quy định. Có 118 đơn vị cấp hội tham dự, đặc biệt lần đầu tiên đủ 63/63 hội nhà báo tỉnh, thành phố có tác phẩm dự thi. 

Khai mạc chấm chung khảo Giải báo chí quốc gia 2017.

Hội đồng sơ khảo đã chọn 150 tác phẩm thuộc 11 loại giải trình Hội đồng chung khảo. Cụ thể, giải báo in Tin, bài phản ánh, phỏng vấn có 20 tác phẩm. Giải báo in xã luận, bình luận, chuyên luận: 12 tác phẩm. Giải báo in phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép: 18 tác phẩm. 

Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia 2017.
Giải ảnh báo chí: 9 tác phẩm. Giải phát thanh tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp: 10 tác phẩm. Giải phát thanh phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký: 15 tác phẩm. Giải truyền hình tin, phóng sự, ký sự: 21 tác phẩm. Giải truyền hình bình luận, giao lưu, tọa đàm: 12 tác phẩm. Giải truyền hình phim tài liệu: 12 tác phẩm. Giải báo điện tử tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến: 11 tác phẩm. Giải báo điện tử phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép: 10 tác phẩm.

Hội đồng sơ khảo đánh giá các tác phẩm vào chung khảo đã phản ánh khá toàn diện và sâu sắc đời sống chính trị, kinh tế xã hội, anh ninh quốc phòng của đất nước, những nỗ lực của hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. 

Nhiều tác phẩm mang tính phát hiện, tính phản biện tốt, quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, góp ý hiệu quả, có sức ảnh hưởng cao. Nhiều tác phẩm được thể hiện công phu, chuyên nghiệp, bài bản... 

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Hội đồng sơ khảo cũng chỉ ra những hạn chế cần được khắc phục về chất lượng. 

Hội đồng chung khảo giải làm việc trong 2 ngày mồng 2 và sáng 3-6.

Trường Minh