Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo giải, nhà báo Trần Bá Dung cho biết: Tính đến ngày 31-3, đã có 1.846 tác phẩm gửi về dự giải, trong đó có 1.735 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII năm 2017 có 118 đơn vị cấp Hội tham dự. 

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên 63/63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố có tác phẩm tham dự; 55 Chi hội, Liên chi hội trực thuộc tham gia. Điều này cho thấy sức hút của giải, sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp Hội Nhà báo trong cả nước. Qua đánh giá sơ bộ, công tác tổ chức giải ở các địa phương đã đi vào nền nếp, tạo sức hút nhất định. 

Hiện nay, cùng với việc ban hành Quy chế chấm giải, Hội đồng sơ khảo giải đã thành lập gồm 67 ủy viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng là ông Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 

Hội đồng chia thành 10 tiểu ban chấm 11 loại giải; có nhiệm vụ chấm, thẩm định các tác phẩm dự giải, lựa chọn, đề xuất những tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo theo từng loại giải. Thời gian chấm vòng sơ khảo từ ngày 24-4 - 16-5.

PV