Đến dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trao bức tranh tặng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ XI 

Đại hội nhằm tổng kết, kiểm điểm kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 2019; thảo luận, hiệp thương thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các anh hùng LLVT, anh hùng lao động... dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đạt thực hiện tốt vai trò trên các lĩnh vực, thể hiện qua nhiều nội dung đa dạng, đổi mới, đáp ứng với tình hình mới. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; cuộc vận động “Vì người nghèo” phát huy được truyền thống đoàn kết, nhân ái với số tiền vận động được trên 700 tỷ đồng, góp phần chăm lo tốt cho người nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. 

Chăm lo cho các gia đình chính sách, phụng dưỡng 235 Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo 30 thương binh đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố luôn quan tâm chia sẻ, hỗ trợ chăm lo đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số ở các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn ở 30 tỉnh, thành trong cả nước với tổng số tiền trên 117 tỷ đồng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả công tác mặt trận của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội được phát động thực hiện với kết quả cao, góp phần thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam; nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của MTTQ TP Hồ Chí Minh là cơ sở để MTTQ Trung ương nghiên cứu, đổi mới, phổ biến, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho MTTQ các địa phương trong cả nước. 

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh về khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại đại hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị trong nhiệm kỳ tới MTTQ cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức Đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức, cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm cho tổ chức Đảng và bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chủ động góp ý kiến với Đảng, chính quyền trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. 

Đại hội diễn ra hết buổi sáng 28-6-2019.


Nhân Sơn