Hội thảo nhằm tiếp tục đánh giá việc MTTQ Việt Nam tham gia công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, từ đó đưa ra các giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội thảo. 

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá, thời gian qua, Mặt trận các cấp đã nâng cao năng lực tham gia góp ý, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện cơ chế, pháp luật về phòng chống tham nhũng; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp giám sát, bước đầu chú trọng những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. 

Đặc biệt, Mặt trận đã xây dựng cơ chế và triển khai quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhìn nhận, vai trò, trách nhiệm tham gia công tác phòng chống tham nhũng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chưa thực sự đáp ứng được mong đợi của người dân. Xã hội, nhân dân kỳ vọng nhiều hơn ở tính tích cực, chủ động, mạnh mẽ và năng lực giám sát, phản biện của Mặt trận thông qua việc phát hiện chính xác, kịp thời, không né tránh, có chính kiến từ phía Mặt trận các cấp, trước yêu cầu, đòi hỏi và áp lực cao hơn từ công tác này. 

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo

Ở góc độ địa phương, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, việc phát hiện tham nhũng, lãng phí được thực hiện qua nhiều kênh như các đợt tiếp xúc cử tri, qua hệ thống Mặt trận, HĐND, báo chí, đơn khiếu nại, tố cáo...Nguy cơ tham nhũng có thể có nhiều, nhưng phải phân công cách xử lý và triển khai thế nào cho hiệu quả. Cuối năm 2017, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quy định 1374 xử lý các thông tin liên quan đến suy thoái, tham nhũng. Việc triển khai được thực hiện theo tinh thần tham nhũng, lãng phí ở cơ quan nào thì cơ quan đó xử lý, các cơ quan có quy trình để thực hiện và thường xuyên có báo cáo cấp ủy. 

Các đại biểu trao đổi thảo luận bên lề Hội thảo

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, để công cuộc phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả, vai trò giám sát của các đoàn thể nhân dân rất quan trọng, đặc biệt là vai trò giám sát của Mặt trận trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, thực hiện dân chủ, phản biện xã hội. 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi các nội dung về giải pháp tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự tham gia tích cực của đông đảo người dân đối với công tác phòng chống tham nhũng; giải pháp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng; đề xuất các nội dung góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng; nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.


Anh Minh - Diệp Vinh