Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và 347 đại biểu đại diện cho trên 67.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình...

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 7,59%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt khoảng 63,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015 (cao hơn trung bình khu vực trung du và miền núi phía Bắc, bằng khoảng 92% GDP bình quân đầu người của cả nước). Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 44,3%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,56%...

Tuy nhiên, kinh tế của tỉnh Hòa Bình tăng trưởng chưa bền vững, quy mô còn nhỏ; kết quả thực hiện ba đột phá chiến lược còn hạn chế. Công tác quy hoạch nhìn chung chưa đồng bộ. Công nghiệp phát triển chưa mạnh và chưa có nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành tựu tỉnh Hòa Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định pháp luật về quy hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng, 

Chủ tịch Quốc hội gợi mở tỉnh cần nghiên cứu, xây dựng, xác định định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy lợi thế là cầu nối giữa vùng trung du và miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như vị trí nằm trong vùng Thủ đô có tuyến cao tốc Láng - Hòa Lạc - Hòa Bình. Tỉnh ưu tiên nguồn vốn đầu tư các công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho vùng động lực để làm đầu tàu kéo các vùng kinh tế khác cùng phát triển.

Bên cạnh đó, Hòa Bình cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Chính phủ; sử dụng có hiệu quả đất khu công nghiệp, xây dựng các tiêu chí để thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch phù hợp với mục tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hòa Bình triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách; huy động nguồn lực xã hội giúp đỡ người nghèo; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 gắn với xây dựng nông thôn mới để cải thiện chất lượng sống của người dân; quan tâm Vùng CT29; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn với giải quyết việc làm, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hòa Bình cần tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, đất đai; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; giữ gìn, bảo vệ an ninh nguồn nước và sinh thái cho vùng đồng bằng sông Hồng; đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao khoa học công nghệ.

Nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hòa Bình tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh; chỉ đạo thực hiện tốt các quan điểm, tư tưởng của Đảng về quốc phòng, an ninh; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phải nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn nữa về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Hòa Bình cần không ngừng xây dựng, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu.

Tỉnh tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện pháp luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, có đạo đức, lối sống trong sáng. Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả của công việc, sự hài lòng, sự tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên.

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc, với chủ đề “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, đơn vị và 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015 – 2020 đạt 7,25%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt gần 68.000 tỷ đồng, bằng 1,6 lần so với năm 2015; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng (tương đương 3.000 USD), bằng 1,5 lần so với năm 2015. Dự kiến thu ngân sách năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng (chỉ tiêu đề ra 4.850 tỷ đồng). Đặc biệt, Bình Phước đã chủ động xây dựng tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phục vụ việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại hội cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, thảo luận, làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém, tìm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp thiết thực, khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất, tạo sự phát triển vượt bậc, không ngừng nỗ lực, xây dựng Bình Phước giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra đến hết ngày 3/10.

Hoàng Hoa-Thanh Hải - K.H