Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng đến dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. 

Cùng dự, có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang qua các nhiệm kỳ; lãnh đạo các tỉnh, thành trong khu vực; cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho trên 33.000 Đảng viên trong Đảng bộ và toàn thể CBCS, nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng đến dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với tinh thần cách mạng tiến công, trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội lần thứ XIV có trách nhiệm tập trung hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng. 

Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu khai mạc đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thực hiện tốt nội dung, chương trình đại hội đã đề ra, góp phần để đại hội thành công tốt đẹp. Các đại biểu cần nhìn thẳng vào sự thật để kiểm điểm khách quan, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành chương trình đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, trải qua hơn 16 năm thành lập, từ một tỉnh thuần nông, có xuất phát điểm thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuy nhiên với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương; sự hợp tác, hỗ trợ của các địa phương; cùng sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân Hậu Giang đã phát huy mọi nguồn lực để khắc phục khó khăn, đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Hoàn thành và vượt 16/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội khóa XIII Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, quân và dân Hậu Giang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, những kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và các nhiệm kỳ trước để tiếp tục kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 cần thực hiện. 

Cụ thể, tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang cần phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tinh thần đoàn kết. Thi đua phấn đấu tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần vào việc biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, đưa Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần tiếp tục xác định và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang cần xác định rõ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những hạn chế của địa phương trong mối tương quan của khu vực và cả nước để cụ thể hóa thành mục tiêu, phương hướng, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Gìn giữ và phát triển các giá trị văn hóa độc đáo bao đời nay trên vùng đất Hậu Giang. Củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu, tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện phương châm bảo đảm an ninh, an toàn và an dân trên khắp mọi miền trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý, thời gian tới, Đảng bộ Hậu Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố tác động, tận dụng được cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh nhà tiếp tục có bước phát triển mới. Đồng thời, đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Hậu Giang thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội tỉnh đề ra.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Hậu Giang đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều điểm sáng nổi bật về phát triển kinh tế, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giáo dục đào tạo và thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; lòng tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng được nâng cao.

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 6,3%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 49,96 triệu đồng (bằng 95,6% của bình quân vùng đồng bằng sông Cửu Long và 76,1% cả nước), đạt 90,8% chỉ tiêu nghị quyết…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Lê Tiến Châu tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản tỉnh Hậu Giang.

Một trong những mục tiêu của Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025 là huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khá. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6,5-7%/năm; GRDP bình quân đầu người 77-80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm; có 1.000 doanh nghiệp thành lập mới; chỉ số cải cách hành chính nằm trong nhóm 30 tỉnh dẫn đầu…Trần Lĩnh