Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 85%, còn lại 15% là vốn đối ứng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Dự án gồm 4 hạng mục: Ngăn xuất tuyến 22kV tại TBA 110kV Hội An và đường dây 22kV trên đất liền TP Hội An; công trình cáp ngầm xuyên biển 22kV (xây dựng khoảng 15,48km cáp ngầm 22kV xuyên biển); công trình lưới điện trên đảo Cù Lao Chàm; công trình nhà điều hành sản xuất Đội quản lý vận hành lưới điện.

An Khang