Theo đó, ông Sơn Minh Thắng ký quyết định hủy quyết định 546 ngày 4-6-2014, do ông Nguyễn Thanh Hải, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký, về việc tuyển dụng ông Vũ Minh Hoàng làm công chức của Ban. Ông Hoàng được tuyển dụng không qua thi tuyển, bố trí làm ở bộ phận Nghiên cứu – Tổng hợp, được hưởng 85% lương theo ngạch chuyên viên, thời gian tập sự 12 tháng.

Ngoài ra, ông Thắng cũng ký các quyết định hủy quyết định 728a ngày 24-7-2015, cũng do ông Nguyễn Thanh Hải ký về việc công nhận hết thời gian tập sự công chức và quyết định 824 ngày 15-1-2016, do ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký, về việc điều động và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Như vậy, ông Vũ Minh Hoàng không còn là công chức, cán bộ và là người thuộc Ban Chỉ đạo Tây nam Bộ. Lãnh đạo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng đã chỉ đạo bộ phận văn phòng mời ông Hoàng đến cơ quan để nhận các quyết định vừa ký.

Trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Trước đó, ngày 15-9, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng đã ký quyết định thu hồi và hủy quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ. Sau khi ký quyết định trên, ông Thống cũng đã ký công văn gửi Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, thông báo ông Hoàng không còn là viên chức thuộc TP Cần Thơ nữa và gửi hồ sơ cá nhân lại cho Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ quản lý.

Đức Văn