Theo đó, trước đây Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và UBND TP Cần Thơ có trao đổi, thống nhất về việc chuyển công tác ông Vũ Minh Hoàng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về Trung tâm xúc tiến đầu tư – Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.

Ngày 26/2/2016, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – ông Võ Thành Thống, đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng giữ chức vụ Phó Giám đốc trung tâm trên (hàm tương đương Phó Vụ trưởng).  

Sau khi Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương xác định việc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế là sai và đề nghị các cơ quan liên quan kiểm điểm, xử lý. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã ký quyết định số 2467 ngày 15-9-2017 thu hồi, hủy quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Hoàng.

Theo công văn gửi Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng, từ cơ sở trên, ông Vũ Minh Hoàng không còn là viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP Cần Thơ. Công văn cũng ghi rõ là UBND TP Cần Thơ gửi lại toàn bộ hồ sơ cá nhân của ông Vũ Minh Hoàng cho Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Đức Văn