Từ lâu, nước là một nguồn lực quan trọng và là một trong những yếu tố sống còn cho sản xuất lương thực và theo tính toán, nông nghiệp của cả thế giới đang phải sử dụng tới 70% lượng tiêu thụ nước. 

Tuy nhiên, những năm gần đây tình hình BĐKH ngày càng khắc nghiệt, cùng với việc sử dụng chưa hợp lý, khiến nguồn nước ngày càng trở nên khan hiếm. Một số nước trong khu vực APEC đã và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất lương thực. 

Với những nguyên nhân trên, trong Tuần lễ an ninh lương thực APEC năm 2017, các nước đặt vấn đề tại hội thảo “Thách thức đối với an ninh lương thực và tài nguyên nước trong bối cảnh BĐKH trong khu vực APEC” lên đầu tiên.

Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC cùng nhau bàn bạc đi đến việc tăng cường mối quan hệ và hợp tác trong tương lai giữa các cơ quan chức năng, các chuyên gia, khu vực tư nhân, các nhà khoa học trong việc sử dụng nguồn nước sao cho hợp lý trước tình trạng BĐKH đang hiện hành.

Theo nhận định của các chuyên gia đến từ các nước trong khu vực APEC, BĐKH có tác động trực tiếp đến việc cung cấp nước, làm ảnh hưởng đến sản xuất lương thực, tạo nên những hạn chế về tăng trưởng kinh tế và gây ra xung đột xã hội. Vì vậy vấn đề tăng cường mối quan hệ hợp tác nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và nguồn nước cho toàn khu vực APEC được các nước chú trọng trong đợt này. 

Các nước đều thống nhất cho rằng, nước không chỉ là tài nguyên của một quốc gia mà là tài nguyên xuyên biên giới của các nền kinh tế. Do đó, cần khẩn trương xây dựng, thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trong quản lý tài nguyên nước - ông Long cho biết.

Văn Đức