Đối tượng tham dự là lãnh đạo chỉ huy đến cấp phòng của lực lượng Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành khu vực miền Trung và phía Nam từ Hà Tĩnh trở vào; lực lượng cán bộ làm công tác pháp chế của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh cùng các đơn vị trực thuộc Bộ và cán bộ lãnh đạo các khoa, bộ môn pháp luật, nghiệp vụ thuộc các học viện, nhà trường trong CAND ở khu vực phía Nam.

Theo Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, những đạo luật này là cơ sở pháp lý để lực lượng CAND tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để triển khai thi hành các đạo luật trên, Bộ Công an đã tham mưu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Đồng thời đã ban hành các kế hoạch triển khai trong toàn lực lượng CAND các đạo luật nêu trên. Trong đó có việc phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam…

Việc tổ chức, phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, những cán bộ chỉ huy đã được quán triệt phải báo cáo, tham mưu cho cấp ủy Đảng, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch; bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt, tập huấn chuyên sâu các đạo luật trên cũng như triển khai kịp thời, nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả ngay khi các đạo luật này có hiệu lực từ ngày 1-7 tới.

Đ.Thắng