Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Huỳnh Ngọc Sơn; các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; các đồng chí Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; các đại biểu Quốc hội trong QĐND và CAND. Các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc hai Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Quân ủy TW và Đảng ủy Công an TW tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Quốc hội cùng toàn thể đại biểu tham dự buổi gặp mặt đầm ấm này.

Hai đồng chí Bộ trưởng khẳng định, buổi gặp mặt nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ và gắn bó giữa hai lực lượng và nêu rõ: Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Quân đội và Công an là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của chuyên chính vô sản. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau”. Lực lượng QĐND và CAND luôn chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể khẳng định rằng, thành tựu to lớn đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua có sự đóng góp công sức rất lớn của lực lượng QĐND, CAND, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong QĐND và CAND.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao sự phối kết hợp tích cực, chặt chẽ, có hiệu quả, đặc biệt là trong những năm gần đây, hai Bộ đã chủ động tham mưu, phối hợp đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Hai Lực lượng QĐND và CAND đã góp phần quan trọng giữ vững độc lập, chủ quyền của đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thời gian tới, hai Bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phối hợp về trao đổi tin tức, thông tin; phòng chống tội phạm; diễn tập, huấn luyện phòng chống khủng bố, đào tạo cán bộ; phối hợp bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước…Hai Bộ trưởng nhấn mạnh, sự phối hợp hiệu quả nêu trên trong thời gian qua và trong thời gian tới là nhân tố hết sức quan trọng, tạo niềm tin cho nhân dân và ủng hộ tích cực của cấp ủy, chính quyền, các cấp. các ngành giúp đỡ lực lượng QĐND, CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Quân ủy TW, Đảng ủy Công an TW và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Quân ủy TW, Đảng ủy Công an TW và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Anh Hiếu - Thanh Xuân (Ảnh: Trang Dũng)