Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ: Quốc hội khóa XIII đã thông qua 18 dự án luật và 5 nghị quyết, trong đó có Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Luật Căn cước công dân, Nghị quyết phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Đây là những luật, nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước, thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện chính sách nhân đạo chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo hoặc hạ nhục con người đã được ghi nhận trong Công ước Liên Hợp Quốc; luật hóa những quy phạm pháp luật về căn cước công dân, đề cao quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân quy định trong Hiến pháp năm 2013, tạo sự đổi mới căn bản về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

N.H.