Hơn 150 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC)…

Hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề: Đánh giá tình hình và triển vọng kinh tế toàn cầu và khu vực, nhận diện những cơ hội, thách thức chung, từ đó định hướng những giải pháp hợp tác thiết thực, hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro, phát triển bền vững, vun đắp cho một tương lai tốt đẹp; Tiến trình thực hiện Chương trình hành động Cebu; Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài chính toàn diện và một số nội dung khác.

Quang cảnh tổng thể hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: Tiến trình hợp tác tài chính APEC 2017 không chỉ bám sát các chủ đề quốc gia nêu trên mà còn tiếp nối những thành công trong năm 2016 dưới sự chủ trì của Peru, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch hành động Cebu trên cơ sở kết luận của Hội nghị Bộ trưởng tài chính lần thứ 23 tại Lima tháng 10-2016.

Những nội dung thảo luận sẽ được tổng hợp, báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính tháng 10-2017. Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính sẽ được báo cáo lên Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào cuối năm 2017.

Hữu Toàn