Tại hội nghị này, Thứ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ tập trung thảo luận các nội dung chính như cơ cấu, thành phần cũng như thể thức và thủ tục của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+); việc triển khai các sáng kiến của các nước đã được đưa ra tại các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trước đây; công tác chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 4 (tháng 5/2010)

PV