Trên cơ sở các báo cáo của nhóm chuyên viên tài chính, Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất sẽ báo cáo lên các Bộ trưởng nội dung liên quan đến các chủ đề chính sách của tiến trình năm nay về "Tăng cường tính bền vững và hiệu quả của Tài chính công: Hướng tới nguồn thu hiệu quả và ổn định" và "Cải cách khu vực tài chính nhằm thu hút vốn đầu tư".

Về sáng kiến hợp tác tài chính, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm kết quả triển khai và kế hoạch thực hiện tiếp theo của 9 sáng kiến đang hoạt động và thống nhất trình lên các Bộ trưởng đề xuất sáng kiến của Hàn Quốc về "Chính sách đối phó với vấn đề dân số đang già đi".

Đặc biệt, các Thứ trưởng đã tiến hành thảo luận về kết quả rà soát tiến trình hợp tác tài chính APEC của TWG và đã thông qua một số đề xuất cải cách quan trọng và thống nhất đề xuất lên các Bộ trưởng thông qua các vấn đề mang tính chiến lược dài hạn và chương trình trung hạn nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của tiến trình.

Chiều nay (7/9), Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 13 sẽ chính thức khai mạc với sự tham dự và phát biểu khai mạc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Bá Tuấn