Thông tin chính thức từ Hội Nhà báo Việt Nam chiều 8-5 cho biết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ký Quyết định số 36/QĐ-HNBVN, về việc xóa tên hội viên. 

Văn bản của Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ: Xét Công văn số 69-CV/CHNBKBC ngày 6-5 của Chi hội Nhà báo, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc đề nghị xóa tên hội viên, Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã chuẩn y việc xóa tên hội viên Lê Hoàng Anh Tuấn thuộc Chi hội Nhà báo, Viện Báo chí. 

Trước đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị xóa tên ông Lê Hoàng Anh Tuấn ra khỏi danh sách hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. 

Nguyên nhân là do ông Lê Hoàng Anh Tuấn không phải là cán bộ chính thức của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cũng không ký hợp đồng lao động với Học viện. Ông Lê Hoàng Anh Tuấn chỉ tham gia thỉnh giảng tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Học viện tổ chức, không có hợp đồng lao động, không hưởng lương của đơn vị này. 

Bởi vậy, ông Lê Hoàng Anh Tuấn không đủ điều kiện trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam theo quy định hiện hành.

LC