Sau thời gian tiếp nhận thông tin, tìm kiếm, các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang phát hiện 3 mộ liệt sĩ tại huyện Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ, thuộc lực lượng vũ trang địa phương hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Trong ba mộ được phát hiện có 9 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 2 mộ xác định được danh tính là Liệt sĩ Lương Hoàng Đây, (sinh năm 1950, hy sinh tháng 11-1971, tại ấp Hưng Thạnh, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp) và Liệt sĩ Phan Văn Hảo (sinh năm 1946, hy sinh tháng 2-1962, tại ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp). Hai liệt sĩ đã được công nhận liệt sĩ và gia đình đang thờ cúng.
Lễ truy điệu, cải táng được thực hiện trang nghiêm.

Ngôi mộ thứ 3 là mộ tập thể có 7 hài cốt liệt sĩ là dân quân du kích hy sinh tháng 10-1962 (tại ấp Tân Hưng 2, xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ). Cả 9 hài cốt liệt sĩ được quy tập, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 2.060 mộ liệt sĩ chưa quy tập và cần tìm kiếm. Khi có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tỉnh sẽ kịp thời tổ chức xác minh, tiến hành tìm kiếm các khu vực đã xác định được thông tin chính xác về mộ liệt sĩ để tiến hành quy tập theo kế hoạch. 

Địa bàn tỉnh Hậu Giang có 4 Nghĩa trang liệt sĩ (1 nghĩa trang cấp tỉnh, 3 nghĩa trang cấp huyện) với 7.615 mộ. Trong đó,  87 mộ đầy đủ thông tin, trên 4.360 mộ thiếu thông tin, trên 3.130 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã di chuyển. Trong hai năm 2016 - 2018, tỉnh Hậu Giang đã tìm kiếm, quy tập được 16 mộ liệt sĩ, tất cả mộ đều chưa có thông tin hoặc có thông tin chưa đầy đủ.


Trần Lĩnh