Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 515, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia... Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 70 điểm cầu trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.

Giai đoạn 2016-2018, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ TKQT..., làm cho công tác này trở nên toàn diện, sâu sắc hơn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Toàn quốc đã TKQT được 5.886 HCLS, trong nước là 2.670; Lào là 854; Campuchia 2.362; xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin 759 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng 284 HCLS; bằng phương pháp giám định ADN là 475 trường hợp), góp phần ổn định tình hình chính trị- xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.        

Cùng với đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân thân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ được phối hợp triển khai chặt chẽ, có hiệu quả. Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chuyển giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông hơn 1,9 triệu dữ liệu về liệt sĩ, gần 900.000 dữ liệu về mộ liệt sĩ, hơn 3.000 dữ liệu về nghĩa trang liệt sĩ để chuẩn hoá, tích hợp liên thông cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

Đến thời điểm này, một số địa phương đã cơ bản hoàn thành việc kết luận địa bàn cấp xã, nhiều địa phương hoàn thành trên 50% việc kết luận địa bàn liên quan đến thông tin liệt sĩ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thành việc đầu tư, nâng cấp cơ sở giám định gen giai đoạn 2 của Viện Pháp y Quân đội và cơ sở giám định gen của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân và một số kinh nghiệm cần rút ra. Trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ TKQT; việc chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập ở địa bàn trong nước chưa thực sự quyết liệt, kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc nghiên cứu ban hành quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, tiến độ còn chậm...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, khen ngợi tinh thần trách nhiệm; sự chủ động, phối hợp tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các bộ, ban, ngành, quân khu, các địa phương, các đội quy tập hài cốt liệt sĩ, các đoàn thể chính trị xã hội, cựu chiến binh, doanh nghiệp..., đã dành thời gian, ủng hộ, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển trọng tâm TKQT HCLS về những địa bàn trong nước, nhất là những nơi có nhân chứng còn sống, còn khoẻ mạnh, Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản, quy trình hướng dẫn đối với công tác TKQT và xác định danh tính HCLS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với công tác này.

“Đẩy nhanh việc cập nhật, liên thông dữ liệu của các bộ ngành về công tác liệt sĩ để hoàn thành sớm nhất có thể thay vì mục tiêu đến năm 2020. Đồng thời công khai các dữ liệu để người dân cũng có thể tra cứu, phản hồi, đính chính, bổ sung thêm cho những thông tin đã được đăng tải. Cùng với đó, các bộ ngành, đơn vị, địa phương chủ động khai thác thêm nhiều nguồn thông tin từ tư liệu, hiện vật của các cán bộ, chiến sĩ đang được lưu giữ phục vụ đối chiếu, xác minh thông tin liệt sĩ” Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Về phương hướng, mục tiêu giai đoạn 2019-2010, Ban Chỉ đạo 515 phấn đấu đến năm 2020 sẽ hoàn thành bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; từng bước công bố cho nhân thân, gia đình liệt sĩ; cơ bản hoàn thành việc lập bản đồ TKQT ở 3 cấp (xã, huyện, tỉnh) trên toàn quốc; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 60% HCLS có thông tin ở trong nước; tổ chức TKQT hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia cho đến khi không còn thông tin; đẩy mạnh quy tập, hồi hương hài cốt quân nhân Việt Nam an táng ở nước ngoài; nâng cao hơn nữa kết quả xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Trong giai đoạn 2019-2020, mục tiêu cụ thể là mỗi năm TKQT 1.500-2.000 HCLS, xác định danh tính 250 HCLS bằng phương pháp thực chứng và 300 HCLS bằng phương pháp giám định ADN.

Xuân Mai