Theo tỉnh Ủy Hậu Giang, liên quan đến thông tin báo chí nêu về việc ông Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và xin ra khỏi Đảng. Về vấn đề này, Văn phòng Tỉnh ủy đã thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí là đến 17h ngày 7-9, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang chưa nhận được đơn của ông Trịnh Xuân Thanh về nội dung trên.

Thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang gửi các cơ quan báo chí cuối ngày 8-9. 

Đến ngày 8-9, Văn phòng Tỉnh ủy đã nhận được văn bản của ông Trịnh Xuân Thanh gửi cho Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang. Theo đó, ông Trịnh Xuân Thanh giải trình một số vấn đề liên quan đến bản thân ông do Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đặt ra, đồng thời có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã nhận được đơn xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và xin ra khỏi Đảng của ông Trịnh Xuân Thanh; đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã có công văn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh đến để báo cáo những vấn đề trên.

Văn Đức