Ngày 12-9, ông Nguyễn Văn Đãi, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đã công bố các quyết định thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ 4 xã nông thôn mới trên địa bàn.

Các cán bộ này bị kỷ luật là do có thiếu sót trong quá trình công tác, việc kiểm tra, giám sát các công trình cơ bản không chặt chẽ gây thất thoát tài sản Nhà nước và một số lý do khác.

Theo đó, tại xã Đại Hiệp, bà Nguyễn Thị Hồng, Bí thư - Chủ tịch UBND xã, và ông Nguyễn Văn Đông, cán bộ Xây dựng nông thôn mới xã, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã, cùng bị kỷ luật khiển trách.

Trụ sở xã Đại An, nơi có 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật.

Tại xã Đại An, ông Huỳnh Sáu, Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND xã, nguyên Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, bị kỷ luật cảnh cáo; ông Đào Văn Dương, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã, bị kỷ luật khiển trách; ông Nguyễn Anh Quốc, công chức Địa chính xây dựng xã bị kỷ luật khiển trách.

Tại xã Đại Cường, bà Võ Thị Thúy Nguyệt, Bí thư - Chủ tịch HĐND xã, nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Phạm Hồng Khuê, công chức Địa chính xây dựng xã, cùng bị kỷ luật khiển trách.

Tại xã Đại Hồng, bà Nguyễn Thị Lạc, Chủ tịch UBND xã, bị kỷ luật cảnh cáo; 2 cán bộ xã này bị kỷ luật khiển trách gồm ông Phạm Ích Khiêm, Chủ tịch HĐND xã và ông Lương Đức Diệp, công chức Địa chính xây dựng xã.
Ngọc Thi