Theo đó, quyết định thu hồi ô đất ký hiệu CV1 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy trên địa bàn phường Yên Hòa, quận cầu Giấy do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý duy tu hạ tầng đô thị quận Cầu Giấy (nay là Chi nhánh Phát triển quỹ đất Cầu Giấy) quản lý; đồng thời giao Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm để thực hiện dự án xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa theo hình thức hợp đồng BT (giai đoạn 1).

Hà Nội quyết định thu hồi hơn 50.000m2 đất thuộc khu đô thị để làm công viên, hồ điều hòa

Sau khi xây dựng xong công trình, Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm phải chuyển giao dự án cho cơ quan quản lý chuyên ngành trong quý III/2018; trường hợp quá thời hạn chuyển giao mà Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm chưa chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành và không được cấp có thẩm quyền cho phép thì Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm phải thuê đất của Nhà nước đối với diện tích 50.580,3m2 đất. Thời điểm thuê đất được tính từ 1/7/2018 đến ngày chuyển giao dự án cho cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định.

Tập đoàn Indochina Capital (Nhà đầu tư) và Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm (Doanh nghiệp dự án) có trách nhiệm liên hệ với sở, ngành liên quan thành phố Hà Nội để lập hồ sơ mốc giới giao đất theo quy định.

Trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, Công ty TNHH Phát triển công viên trung tâm phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì Công ty được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà Công ty vẫn chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích thì UBND thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

NY