Nếu Nhà nước sử dụng đất phải bàn giao ngay, không điều kiện và không được bồi thường hỗ trợ.

UBND quận Thanh Xuân quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, không để xảy ra việc chiếm dụng đất đai, xây dựng công trình trái phép, bảo đảm vệ sinh môi trường. Công an quận Thanh Xuân sử dụng mặt bằng khu đất làm nơi tạm giữ phương tiện vi phạm theo đúng cam kết…

N.Y.