Dự án này đã được TP Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ thống nhất về nguyên tắc triển khai từ năm 2009. Tuy nhiên, dự án triển khai quá chậm, nguyên nhân được chỉ ra là do các sở, ngành chưa quan tâm, đôn đốc triển khai thực hiện dự án... Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch dự án, UBND TP thống nhất ủy quyền Sở Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng.

Sở Kế hoạch Đầu tư có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, báo cáo TP về việc đầu tư dự án theo hình thức BT theo quy định. Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu Tập đoàn Indochina Capital tập trung nguồn lực để khởi công dự án trong quý IV năm nay.

C.L.