UBND TP Hà Nội vừa có Công văn yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Công thương triển khai nghiêm các nội dung tại văn bản nêu trên, tập trung cụ thể các nhiệm vụ: Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch truyền thông an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016.

Mục tiêu nhằm hạn chế việc cơ quan báo chí đưa tin nhiều lần, không đúng với thực tế những thông tin xấu gây hoang mang cho người tiêu dùng, thiệt hại cho người sản xuất; tăng cường đưa tin về địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ của những cơ sở sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND TP, bên cạnh tăng cường phát hiện, xử phạt nghiêm minh các cơ sở lưu thông buôn bán, sử dụng chất cấm Salbutamol, vàng ô trong chăn nuôi, sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết.

N.Y.