Theo kế hoạch này, đến năm 2030, tổng quân số dự kiến của lực lượng này khoảng 6.500 người, 58 vị trí với trên 285.000m2 đất được quy hoạch để xây dựng hệ thống cơ sở của lực lượng Phòng cháy chữa cháy.

Cùng với đó là việc phát triển, mua sắm trang thiết bị, phương tiện để lực lượng Phòng cháy chữa cháy Thủ đô chính quy, tinh nhuệ. Cụ thể, trong giai đoạn 3 của đề án (năm 2026-2030), TP sẽ mua một máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ và một máy bay chữa cháy. Tổng kinh phí dự kiến của đề án trên 11.500 tỷ đồng.

N.Y