Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, giữ nguyên Báo An ninh Thủ đô và Báo Quốc phòng Thủ đô; có các tạp chí chuyên ngành để nâng cao chất lượng nội dung thông tin khoa học, nghiên cứu; khuyến khích các tạp chí phục vụ nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu thị trường, tự chủ về tài chính. UBND TP Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ trì dự thảo Đề án đánh giá cụ thể tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí hiện nay, như nội dung thông tin, nhân sự, kinh phí… tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án, trong đó, nêu rõ quan điểm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giảm đầu mối các báo và tạp chí. 

Lãnh đạo TP cũng đề nghị Sở Thông tin truyền thông nêu phương án đề xuất sắp xếp các cơ quan báo chí, trước mắt là giai đoạn chuyển tiếp và sau đó là thực hiện theo Đề án Quy hoạch của Trung ương.

N.Yến