Ngày 17/10, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã có buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí theo tinh thần Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Đề án Quy hoạch báo chí). 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP.Hà Nội đã báo cáo về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Thành phố theo tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí và những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ TT&TT trong việc triển khai thực hiện.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT đã thẳng thắn trao đổi, gợi mở một số vấn đề UBND TP.Hà Nội cần tập trung sắp xếp, quy hoạch lại báo chí trên địa bàn, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực góp phần thúc đẩy báo chí Thành phố phát triển ổn định.

Lãnh đạo Bộ TT&TT làm việc với Thành ủy, UBND TP.Hà Nội về Đề án quy hoạch áo chí đến năm 2025

Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cũng đã làm việc với  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí thuộc hệ thống Hiệp hội và Trung ương Đoàn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung nguồn lực, đầu tư cho tờ báo chính là tờ báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cơ quan chủ quản Trung ương Đoàn phải kiên quyết chấn chỉnh sai phạm, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, cắt giảm các ấn phẩm phụ không cần thiết, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ.

Về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ quản cần bám sát vào Đề án Quy hoạch báo chí để sắp xếp báo, tạp chí thuộc Liên hiệp Hội cho phù hợp và hiệu quả. Dự kiến, Bộ TT&TT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Đề án quy hoạch báo chí trước ngày 30/10.

H.Thanh