Tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm từ 4,22% năm 2016 xuống còn 3,12%. Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đạt 60,66%. 100% gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư nơi sinh sống.

Bên cạnh đó, TP đã vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt 370% kế hoạch; tặng 9.200 sổ tiết kiệm, đạt 260% kế hoạch; tu sửa, nâng cấp 269 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí 195 tỷ đồng, đạt 250% kế hoạch; 223/223 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng. Tặng 189 xe lăn cho thương binh có nhu cầu sử dụng; tổ chức thăm hỏi, tặng 500.000 suất quà cho người hưởng chính sách ưu đãi có công với tổng số tiền là 200 tỷ đồng. Cùng với đó, TP còn chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ thương, bệnh binh, người khuyết tật đảm bảo cuộc sống, thay cho việc sử dụng xe 3 bánh làm công cụ kinh doanh.

Ngoài ra, TP đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho 178.000 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, 7.500 hộ gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng BTXH, trên 7.000 người già yếu không có khả năng tự phục vụ và người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động là thành viên hộ nghèo. Đồng thời, cấp thẻ BHYT miễn phí cho 246.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 170,8 tỷ đồng; giải quyết cho trên 60.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền 1.800 tỷ đồng.

Năm 2018, TP Hà Nội sẽ tập trung triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, chú trọng hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên lập nghiệp, khởi sự DN, chuyển dịch việc làm khu vực nông thôn. Đặc biệt, TP sẽ hoàn thành kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.100 nhà ở cho hộ nghèo trước ngày 17-10-2018 - Ngày cả nước vì người nghèo. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều.

Hải Châu