Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến thông tin, qua kiểm tra, huyện Ba Vì đã xử lý, kiểm điểm và kỷ luật một số cán bộ, công chức do không thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, để xảy ra vi phạm ở một số lĩnh vực. 

Cụ thể, huyện đã khiển trách một chủ tịch HĐND, một chủ tịch UBND, một phó chủ tịch UBND cấp xã; cảnh cáo 3 chủ tịch UBND cấp xã do để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai và xây dựng tại địa phương. 

"Huyện cũng kiểm điểm sâu sắc Chủ tịch UBND xã Yên Bài do vi phạm giờ hành chính và có tinh thần, thái độ ứng xử chưa đúng mực với khách đến làm việc. Ngoài ra, huyện đã thông báo nhắc nhở một số xã còn để tồn tại, hạn chế ở bộ phận một cửa; phê bình Phòng Tài nguyên và Môi trường do thực hiện không đúng yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháo gỡ khó khăn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc triển khai quyết liệt, hiệu quả những việc làm trên đã góp phần ổn định tình hình, giúp đội ngũ cán bộ, công chức xác định lại tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mình", ông Tiến cho biết.

 Liên quan đến một số vụ việc phức tạp như dự án Khu du lịch sinh thái Đầm Long, bãi rác xã Tản lĩnh..., huyện Ba Vì cũng đã tích cực tham mưu cho thành phố tập trung giải quyết.

CL