Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Chương trình XDNTM xã Phước Hưng đã được thực hiện hoàn thành vào năm 2015. Trong quá trình XDNTM, xã đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn; tăng cường ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần gia tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

Đoàn giám sát thăm một cơ sở may gia công quần áo trên địa bàn xã Phước Hưng.

Tại buổi làm việc, UBND xã Nhơn Lộc và xã Phước Hưng đã đề nghị Trung ương cần có chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng kinh tế - kỹ thuật để thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn.

Trung ương cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách về XDNTM của địa phương. Tiếp tục cho địa phương được hưởng 100% tiền đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí…

Phát biểu kết luận tại các nơi giám sát, ông Nguyễn Lâm Thành đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Nhơn Lộc và Phước Hưng trong quá trình thực hiện Chương trình XDNTM; đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, các địa phương cần tạo sự chuyển dịch nhanh hơn nữa về cơ cấu kinh tế; tập trung xử lý chất thải, bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn; nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Các xã cũng cần quan tâm thực hiện việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để tiến tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành Nông nghiệp.

Hoàng Nguyên