Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, ngày 28-12-2015, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Đề án số 04 và chính thức phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Cuộc vận động đã có những điểm đổi mới hết sức cơ bản về nội dung, phương thức phối hợp tổ chức thực hiện để mỗi địa phương khi triển khai đề ra được nội dung, giải pháp tổ chức cho phù hợp. Theo báo cáo, Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) đã phát triển về cả bề rộng và chiều sâu từ khi Ban Chấp hành Trung ương Khoá X ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn xác định nhiệm vụ xây dựng: “Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Các đại biểu thảo luận, trao đổi ý kiến tại buổi tọa đàm.

Hiện nay cả nước đã có 1.965 xã (22%) đạt chuẩn NTM. Có 23 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM (3,2%). 12 tỉnh ĐBSCL so với cả nước đã có 235/1.965 xã (11,95%) và 2/23 (8,7%) huyện đạt chuẩn NTM (huyện Phong Điền của TP Cần Thơ, thị xã Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang). 

Trong Cụm, tỉnh có số xã đạt chuẩn NTM nhiều nhất là Long An: 49 xã, ít nhất là tỉnh Bến Tre: 4 xã. Cả nước đã huy động được khoảng 263.127 tỷ đồng từ các nguồn lực để thực hiện Chương trình, trong đó ngân sách Trung ương đã bố trí 7.374 tỷ đồng (2,8%); huy động trong dân khoảng 31.048 tỷ đồng (11,8%). 

Tham gia thảo luận, đại diện các tỉnh ĐBSCL đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn, đề xuất nội dung, giải pháp tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, như: đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; giải quyết việc làm, phấn đấu không còn hộ đói, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. 

Vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa; ứng xử văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các vùng, miền. Đảm bảo vệ sinh môi trường; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không đổ rác phế thải sai quy định. 

Phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

Văn Vĩnh