Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực và Đoàn công tác của Chính phủ, ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã xây dựng quy hoạch tổng thể bố trí ổn định dân di cư giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. 

Từ năm 2006, tỉnh đã lập 17 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để ổn định đời sống cho 6.527 hộ với 32.635 khẩu là đồng bào di cư đến ngoài kế hoạch, trong đó có 15 dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện 13 dự án. Tuy nhiên, trong số 13 dự án được triển khai hiện chưa có dự án nào hoàn thành mục tiêu đề ra do thiếu nguồn lực. 

“Hiện nay, ngoài việc tập trung giải quyết dứt điểm các dự án đang triển khai, ưu tiên các dự án đã gần hoàn thành, mở mới 4 dự án, tỉnh tiếp tục thực hiện việc bố trí sắp xếp, ổn định dân di cư đến ngoài kế hoạch thêm 4.111 hộ với hàng chục ngàn khẩu giai đoạn 2018-2020; trong đó sắp xếp, ổn định nơi ở tập trung là 2.304 hộ, xen ghép là 957 hộ, ổn định tại chỗ là 850 hộ….”, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết.

Cũng theo ông Ninh, một trong những nguyên nhân dẫn đến tiến độ bố trí dân cư và công tác di dời dân cư thực hiện chậm là do nguồn vốn đầu tư chương trình rất lớn, trong khi ngân sách của tỉnh hạn chế không đủ cân đối để thực hiện. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Đắk Lắk trong việc quan tâm, chăm lo cho đồng bào di dân tự do đến Đắk Lắk thời gian qua, góp phần ổn định đời sống, sản xuất, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới cần tập trung giải quyết dứt điểm các dự án bố trí, sắp xếp, ổn định dân di cư đến ngoài kế hoạch, ưu tiên nguồn lực cho các dự án đã gần hoàn thành mục tiêu. Hằng năm, tỉnh xây dựng kế hoạch sắp xếp dân cư, căn cứ kinh phí đầu tư của Trung ương, của tỉnh, chỉ đạo tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án trên cùng địa bàn để giải quyết cơ bản, kịp thời nhu cầu về hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân theo định hướng xây dựng nông thôn mới.

Đối với những địa phương có dự án ổn định dân di cư đến ngoài kế hoạch và những huyện có kế hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, cần triển khai xây dựng phương án di dời các hộ dân di cư đến ngoài kế hoạch vào vùng quy hoạch dân cư bố trí đất ở, đất sản xuất đã được phê duyệt gắn với quy hoạch đề án xây dựng nông thôn mới của các địa phương; chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt để giao đất ở, đất sản xuất cho hộ dân di cư đến ngoài kế hoạch. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tỉnh cần chấp hành nghiêm việc đóng cửa rừng; các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các chủ rừng, chủ dự án tăng cường hơn nữa công tác bám sát, quản lý chặt chẽ địa bàn, quản lý dân cư, quản lý rừng, kịp thời phát hiện dân di cư đến ngoài kế hoạch mới đến địa phương, lâm phần thuộc đơn vị mình quản lý, có biện pháp xử lý ngay, thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng; đề nghị tỉnh Đắk Lắk xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, chuyển các hộ dân ra khỏi vùng xung yếu của rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, giải quyết triệt để đối với các đối tượng cố tình chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, xâm canh, mua bán, sang nhượng đất đai trái phép; tăng cường công tác nắm tình hình biến động của dân di cư đến ngoài kế hoạch, kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về khiếu kiện đông người, gây mất ổn định trật tự xã hội…


Văn Thành