Có 5 đơn vị chủ trì tổ chức giải, gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam. 

Giải được tuyển chọn, trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng được đăng, phát trên các loại hình báo chí ở Việt Nam. 

Giải cũng để trao cho các cơ quan báo chí, ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu trong tuyên truyền về xây dựng Đảng. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-11-2017 đến 31-10-2018. 

Nơi nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, tòa nhà Hapro, 11B, Cát Linh, Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2018, công bố và trao thưởng và dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3-2-2019.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo

Giải Búa liềm Vàng lần thứ 3 có cơ cấu giải thưởng như sau: 1 Giải đặc biệt 300 triệu đồng; 5 giải A, mỗi giải 100 triệu đồng; 15 giải B, mỗi giải 75 triệu đồng; 25 giải C, mỗi giải 50 triệu đồng; nhiều giải Khuyến khích, mỗi giải 30 triệu đồng. 

Ngoài ra, có các giải thưởng cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi nhất, tác giải trẻ tuổi nhất và tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài (mỗi giải 50 triệu đồng). 

Với cơ cấu giải thưởng như trên, đây là giải báo chí có giá trị tiền thưởng lớn nhất từ trước đến nay, vượt mức thưởng Giải báo chí quốc gia (Giải báo chí quốc gia cao nhất giải A 60 triệu đồng). 


Ng. Thành