Ngày 14-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết xóa tên một ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) tại đơn vị bầu cử số 11, huyện Ia Grai (Gia Lai) và công bố lại danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Địa điểm tổ chức bầu cử.

Người bị đưa ra khỏi danh sách bầu cử là ông Phạm Chí Cường (42 tuổi), Trưởng phòng Tài chính-Đầu tư, Sở Tài chính Gia Lai. Lý do bị đưa ra khỏi danh sách bầu cử đối với ông Cường là do vừa bị kỷ luật khiển trách vì sinh con thứ 3, vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm Điều 17, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Hiện tại, tỉnh Gia Lai có 132 người trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021), giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần thứ ba.

N.Như