Theo đó, qua kiểm tra, vẫn còn hơn 700 tấn chất thải tồn đọng trong kho của Formosa chưa được xử lí. Đây là bùn ép từ các bể lắng của hệ thống xử lí nước thải công nghiệp, trước đây đã từng được Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh kí hợp đồng vận chuyển, chôn lấp trái phép.

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, để đưa ra phương án xử lí hơn 700 tấn chất thải này phải dựa trên kết quả phân tích xem đó là chất thải thông thường hay chất thải nguy hại. Bộ này cũng đã tăng cường thêm chuyên gia làm việc thường xuyên tại Formosa.

Đoàn công tác của Bộ sẽ giám sát toàn bộ hệ thống xử lý chất thải từ trạm xử lý sinh hóa, trạm xử lý chất thải công nghiệp, trạm quan trắc… nhằm kiểm soát được chất thải trước khi xả ra môi trường.

K. Vy