Qua đánh giá, phân loại, Văn phòng Thường trực đã trực tiếp tổ chức xác minh, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 5 vụ việc, chuyển 147 tin đến các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ. 

Từ thông tin đường dây nóng, các cơ quan chức năng đã xác minh, xử lý hành chính 12 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 672 triệu đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 3 tỷ đồng.

L.Hiệp