Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, sau 5 tháng vận hành, Cổng DVCQG đã hỗ trợ hơn 34,1 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ; đã cấp hơn 133 nghìn tài khoản; công khai, minh bạch quá trình giải quyết của hơn 6,3 triệu hồ sơ; xử lý thành công hơn 52 nghìn hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng; tiếp nhận, xử lý 5.315 phản ánh, kiến nghị và 10.362 cuộc gọi tới tổng đài.

Đặc biệt, tính trong hơn 1 tháng trở lại đây (cao điểm phòng chống dịch COVID -19), số lượng hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng DVCQG tăng gấp 3,3 lần so với số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, xử lý của 4 tháng trước đó.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 khi thực hiện các thủ tục hành chính bảo đảm kịp thời, thuận lợi, công khai, minh bạch, VPCP đã phối hợp với một số bộ, cơ quan xây dựng, tích hợp cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên Cổng DVCQG theo hướng liên thông điện tử việc xác nhận, xét duyệt, thẩm định giữa các cơ quan, nhằm đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí thực hiện, hạn chế đi lại, tiếp xúc cho người dân, doanh nghiệp.

5 dịch vụ được triển khai, đó là: Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người dân, doanh nghiệp; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị đã báo cáo tiến độ việc triển khai thực hiện 5 dịch vụ trên. Trong đó, khi thực hiện các dịch vụ qua Cổng DVCQG sẽ tiết kiệm thời gian từ 6 đến 10 ngày so với việc thực hiện trực tiếp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng yêu cầu, với một số nội dung còn thiếu, chưa tròn trịa cần hoàn thiện trước ngày 8-5 để làm cơ sở báo cáo trong Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp. Đồng thời yêu cầu Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) có chương trình kiểm tra tại các địa phương để xem xét thực tế phát sinh.

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các quy trình thủ tục nhanh gọn nhưng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phải thực sự cải cách, cắt giảm giấy phép con, những rào cản không cần thiết, với nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ cần đăng nhập một lần và không phải mang giấy tờ đến từng cơ quan để làm thủ tục.

“Tất cả các dịch vụ trên phải thực hiện theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm giấy phép con, quy trình thực hiện, sử dụng công nghệ thông tin làm công cụ thể thực hiện. Các đơn vị không được bắt người dân mang hồ sơ có dấu đỏ, chữ ký tươi lên để kiểm tra” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Phương Thủy