Chiều 28/4, Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, kể từ ngày 4/5, Công an tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp nhận hồ sơ cho 11 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

Công an tỉnh Sóc Trăng và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng kiểm tra các điều kiện để tiếp nhận hồ sơ 11 thủ tục hành chính. 

Theo đó, các thủ tục hành chính gồm: Cấp mới, cấp lại và cấp đổi chứng minh nhân dân; cấp mới, cấp lại và cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện; giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai, cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; giải quyết thủ tục làm lại con dấu, cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; giải quyết thủ tục làm lại con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu… 

Cũng theo Đại tá Trần Văn Hòa, hai bên đã kiểm tra các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 4/5 và thống nhất thực hiện theo các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng.

Việc tiếp nhận giải quyết 11 thủ tục hành chính trên của Công an tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp… hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại.

Văn Đức - Hoàng Trung